Onderzoek

Om kwaliteit van de apps te waarborgen wil Range of Monitor valide, betrouwbare en hanteerbare producten leveren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het onderzoeken van de app. Range of Monitor werkt hiervoor samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar momenteel de ROM. app gebruikt wordt als afstudeer onderzoek. Hierin wordt de validiteit en betrouwbaarheid van de ROM. app onderzocht.

 

Voor het onderzoek naar de hanteerbaarheid loopt er een pilot studie bij verschillende fysiotherapiepraktijken waarbij ervaren fysiotherapeuten de ROM. app testen in eigen praktijk. Deze feedback wordt vervolgens verwerkt zodat de app zo goed mogelijk inspeelt op de behoefte van de praktijk.  

 

Naast het onderzoek naar de ROM. app streeft Range of Monitor er naar dat het meetinstrument toegepast kan worden in wetenschappelijk onderzoek.

"Ik vind de applicatie super! Ik denk dat het namelijk een nieuwe revolutie in de fysiotherapie teweeg brengt. Het is een aanzet tot iets groots"

Joost van Wijchen, Fysiotherapeut - MSc

© Range of Monitor 2017